Kutatás

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ az alapvető kompetenciáját jelentő vállalkozói aktivitásfokozás, kompetencia-fejlesztés, kapcsolati tőke gyarapítás érdekében folytatott tevékenysége mellett elkötelezett támogatója e széles témakör elméleti vizsgálatának is.

A teoretikus kutatás jelenleg két szinten valósul meg. A hallgatói szak-, és TDK-dolgozatok formájában mutatják be a fenti területek elméleti hátterét, míg az akadémiai szintű kutatás a Simonyi BEDC menedzsmentjének, tagjainak, mentorainak tevékenysége által valósul meg.

 

Kutatási irányok és a kutatók

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ kiemelt célja, hogy a vállalkozói kapacitásteremtés és fejlesztés során a megfigyelt jelenségeket, levont következtetéseket tudományos alapossággal vizsgálja, esettanulmányokat, nagymintás statisztikai elemzéseket végezzen, annak érdekében, hogy a levont következtetéseket mind az oktatásba, mint pedig a vállalkozói szemléletfejlesztésbe visszaforgathassa.

A Simonyi BEDC ebben a munkában a PécsiKözgáz tudományos intézeteire, de legfőképpen a Kvantitatív Menedzsment Intézetben folyó kutatásokra, kutatói kapacitásra támaszkodik, mint ahogy azt teszi a kompetenciafejlesztés területén is.

A PécsiKözgázon az alábbi kutatások folynak, amik közvetlenül és közvetetten is támogatják a Simonyi BEDC folyamatainak, ökoszisztémájának fejlesztését, fejlődését:

  1. Kis- és közepes vállalatok versenyképességének vizsgálata versenyképességi index segítségével – Kutatók: Prof. Dr. Szerb László, Dr. Márkus Gábor, Dr. Csapi Vivien, Rideg András;
  2. Közösségi finanszírozás modelljei és régiós alkalmazhatósága – Dr. Kuti Mónika, Tóth-Pajor Ákos;
  3. Finanszírozás időzítése a gyorsan növekvő vállalatok esetében, azaz mikor vonjunk be tőket? – Dr. Csapi Vivien, Posza Alexandra;
  4. Vállalkozói ökoszisztéma teljesítmény mérése, „Start-Up Index” – Dr. Bedő Zsolt, Tóth-Pajor Ákos;
  5. Fiatalok vállalkozói attitűdjének, kompetenciájának vizsgálata, elemzése, fejlesztése – Dr. Bányai Edit, Dr. Balogh Gábor, Dr. Márkus Gábor, Fodor Péter
  6. Vállalkozói kultúra, megítélés, ökoszisztéma teljesítmény mérése adatbányászati módszerekkel – Dr. Kruzslicz Ferenc, Hornyák Miklós.

 

Szakdolgozatok, TDK dolgozatok

A 2013/2014-es tanév folyamán elsősorban startup és crowdfunding témakörökben születtek hallgatói szakdolgozatok. A Simonyi BEDC folyamatosan törekszik a témakör megismertetésére, köztudatba építésére, amely várhatóan az érdeklődő végzős hallgatók számának növekedését idézi elő a későbbi szemeszterekben.

A Simonyi BEDC tevékenységéhez kapcsolódó szakdolgozatok listája alább olvasható:

Név Szak Szakdolgozat cím Konzulens
Grósz Tamás Pénzügy-számvitel BA Exit stratégiák Dr. Bedő Zsolt
Bacher Péter Pénzügy MA A startup vállalkozások kockázati tõke finanszírozása Dr. Csapi Vivien
Gellért Tamás Pénzügy MA Mi áll a sikeres crowdfunding kampányok mögött? Dr. Csapi Vivien
Nagy Szabolcs Pénzügy MA A magyar startup ökoszisztéma vizsgálata Dr. Bedő Zsolt
Madarász Gábor Gazdálkodás és menedzsment angol nyelven Crowdfunding and the Predictors of Success for Reward-based Projects Dr. Kuti Mónika
Molnár Ádám Pénzügy MA A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a közösségi finanszírozás Dr. Kuti Mónika
Schneider Márton Pénzügy MA A Dotcom árnyékában: a startup finanszírozás helyzete és problémái Dr. Csapi Vivien
Hegedis Dániel TDK dolgozat 2014. tavaszi kari forduló (OTDK továbbjutás) Innovációtól a termékig - Hogyan legyünk sikeres startupperek? Dr. Lányi Beatrix

 

Publikációk

Kuti Mónika - Bedő Zsolt Az egyetemi központú vállalkozói ökoszisztéma és a közösségi finanszírozás kapcsolata

Kuti Mónika - Bedő Zsolt - Geiszl Dorottya A tulajdonosi tőke alapú közösségi finanszírozás

Kuti Mónika - Bedő Zsolt Az egyetemi vállalkozói ökoszisztémába ágyazott közösségi finanszírozás

Kuti Mónika - Madarász Gábor A közösségi finanszírozás

 

Konferencia kötetek

ICUBERD 2016 Book of Papers

ICUBERD 2017 Book of Papers