Simonyi Mentorok

MENTOROK

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ a vállalkozói kapacitásteremtési és fejlesztési tevékenységének egyik kiemelten fontos eleme a gyakorló szakemberek részvétele a magánszemélyek, középiskolai, felsőoktatási hallgatók, kutatók, vállalatok, mint projektgazdák által birtokolt innovatív, kreatív, fejlesztésre, piacosításra váró ötleteinek kidolgozásában.

A gyakorló szakember ebben a relációban kvázi mentori szerepet tölt be, akinek segítségével nem csupán a fejlesztés irányának, menetének instruálása, megfelelő mederben tartása, hanem a jövőbeli gazdasági tevékenységgel történő esetleges szoros kapcsolat kiépítése is lehetővé válik. Ez más szóval azt jelenti, hogy a termék- vagy szolgáltatásfejlesztést takaró projekt a mentor számára ugyanúgy tanulási lehetőséget jelent, mint a projektgazda számára. A Simonyi Mentorprogram kiemelt célja továbbá, a mentorált (projektgazda) tanulási folyamatának elősegítésén túl, új, a régió gazdasági-társadalmi fejlődését elősegítő gazdasági lehetőségek létrehozása.

A mentorokat három kategóriába soroljuk:

1. A SIMONYI MENTOROK iparágspecifikus, gyakorló szakemberek, akik a termék és/vagy szolgáltatás üzleti vagy technológiai fejlesztésében segítik a mentoráltat. Regisztráció: https://openup.pte.hu/welcome

mentor1

 

2. Az AKADÉMIAI MENTOROK a Pécsi Tudományegyetem, illetve partnerintézményeinek oktató/kutató szakemberei, akik a projektet a kutatásuknak megfelelő szakmai irányítással tudják ellátni. Regisztráció: https://openup.pte.hu/welcome

mentor2

3. MENTOR ASSZISZTENS az a felsőoktatási hallgató, aki már részt vett a Simonyi Inkubációs Programban mentoráltként vagy fejlesztő-asszisztensként, és sikeresen abszolválta a program során definiált feladatokat, ezáltal megismerkedett a projektfejlesztés menetével, és immáron új szerepben, mint Simonyi alumni osztja meg tapasztalatait, és tanul tovább a Simonyi Ökoszisztémán belül. Regisztráció: https://openup.pte.hu/welcome

mentor3

Mit várhat a mentorált a mentoroktól (személyes és/ vagy online, skype kommunikáción keresztül)?

 • Szakmaspecifikus iránymutatást;
 • Üzletfejlesztési iránymutatást;
 • Kapcsolatrendszert;
 • Szemléletformálási inspirációt;
 • Projekt megvalósítást (mindkét fél ezirányú pozitív elköteleződése esetén);

Mit NEM várhat a mentorált a mentoroktól:

 • Azt, hogy helyette dolgozzon;
 • Azt, hogy helyette tálaljon ki alapvető koncepciókat;
 • Azt, hogy mindenképpen bekapcsolódjon az üzleti megvalósításba.

Simonyi mentortér az openup.pte.hu felületen:

 

mentor4

 

Forrás: https://openup.pte.hu/mentoring/

Az Openup.pte.hu felület Mentorálás menüpontja keretet biztosít a Simonyi Vállalkozásfejlesztési Központ elsődleges céljának megvalósításához, az egyetemközpontú vállalkozói kapacitásteremtés támogatásához. Ebben az online mentortérben a felületre regisztrált hallgatók, oktatók, kutatók, gyakorló szakemberek léphetnek kapcsolatba egymással mint mentor és mentorált. A virtuális (chat, videóhívás) találkozások során az önkéntes mentorok megosztják személyes tapasztalataikat a vállalkozó aspiránsokkal. Az ötletgazdák ez által független útmutatást kaphatnak vállalkozásuk elindításához, rejtett szándékok nélkül.

 • A mentorok segítségét olyan ötletgazdák is kérhetik, akik a reguláris ötletfejlesztési folyamaton kívül jelentkeznek be a felületre.
 • Az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében a mentor a mentorált csapatban nem vállal munkát és nem szerez részesedést mentorként. Ha szeretne befektetni az ötletbe, akkor le kell mondania a mentori szerepről.
 • Ezen feltételnek köszönhetően a mentorált kezében marad minden döntési felelősség, ő dönti el, hogy megfogadja-e a mentorok tanácsait vagy sem. A mentorált elfogadja, hogy nem jár kártérítés a megfogadott tanácsok sikertelensége okán és elismeri, hogy önkéntesen működik együtt a mentorokkal, így a PTE-nek is kizárható a felelőssége. A szolgáltatás térítés mentes, a Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ nem kér részesedést a mentoráltak ötleteiből.