A Simonyi BEDC-ről

bedc

 

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ (Simonyi Business and Economic Development Center, továbbiakban Simonyi BEDC), mint kiválósági központ a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban, PTE) Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban, KTK) tudásbázisán jött létre 2013-ban. A Simonyi BEDC elsőként a KTK-n működő, meglévő, vállalkozói kapacitásteremtéssel, bővítéssel foglalkozó, valamint kis- és közepes vállalatok tanácsadását ellátó kapacitások integrációját valósította meg. Ezt követően PTE szinten integrált olyan tevékenységeket, aktivitásokat, amik elősegítették a vállalkozói kapacitás – inter- és multidiszciplináris formában történő – fejlesztését. A Simonyi BEDC struktúrájának, tevékenységének kialakítását, egyrészt a KTK-n több mint 10 éven át folytatott, vállalkozói tanácsadás profilú nyári egyetem alapozta meg, amit a KTK az Ohio University Business School-jával szervezett, s amit a Charles Simonyi Alapítvány 10 éven keresztül anyagilag támogatott. A központ létrejöttéhez, ezenkívül a KTK helyi gazdasági szereplőivel fennálló kapcsolata is hozzájárult, amely egy fenntarthatóság fókuszú innovációs klaszterben, a Kék Gazdaság Innovációs Klaszterben formalizálódott.

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ, mint kiválósági központ missziója a vállalkozói, vállalkozási kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris innovációk, újítások feltárása, fejlődésének elősegítése, s piacosítása érdekében. A Simonyi BEDC célja továbbá, hogy a vállalkozói, s innovációs kapacitásbővítést, fejlesztést a tudományos és a versenyszféra szereplőinek intézményesített, folyamatos, s hatékony közreműködésén keresztül érje el. Eme célok megvalósítása során a szervezet országhatárokon átnyúló, nemzetközi együttműködésekre törekszik, szélesítve ezáltal a hazai innovációk, újítások piacosításának lehetőségeit, terét, valamint impulzusokat, információt, tudást szolgáltatva az innovációkat, újításokat generáló vagy ezen potenciállal rendelkező vállalkozók számára.

A Simonyi BEDC misszióját a PTE tudásbázisán, azaz egyetemközpontúan, regionális vállalkozói ökoszisztémára alapozva kívánja elérni az alábbi célok elérése mentén:

  1. Vállalkozói lehetőségek biztosítása hallgatók, kutatók, oktatók számára;
  2. A PTE oktatási portfóliójának, curriculumának fejlesztése a vállalkozói kapacitásbővítés érdekében;
  3. Vállalkozásfejlesztési lehetőségek megteremtése a Dél-dunántúli régióban működő gazdasági-társadalmi szereplők számára;
  4. Az egyetemi polgárok és a társadalmi-gazdasági szereplők strukturált összekötése mentorhálózaton keresztül, nagymértékben támaszkodva a PTE Alumni hálózatára, valamint annak nemzetközi kapcsolatrendszerére;
  5. Az egyetemi hallgatók vállalkozási aktivitásának növelése, hallgatók által szervezett klubok, szervezetek kialakulásának elősegítésével.