Certificate in Entrepreneurship

Programunk célja az, hogy a vállalkozás alapításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges ismereteket átadjuk, valamint a kapcsolódó képességeket kialakítsuk és erősítsük hallgatóinkban. Felfogásunk szerint a vállalkozás nem csak egy tevékenység, hanem az része egy komplex, változékony gazdasági-társadalmi kontextusnak, melyben talpon kell maradni és fenntartható, versenyképes módon kell értéket teremteni mind a vevők, mind a vállalkozó számára.

Ennek érdekében ismertetjük a vállalkozói életforma sajátos kihívásait, a vállalatalapítás operatív teendőit, a főfunkciók szervezésének és működtetésének feladatait, hangsúlyozzuk az innováció és a kreativitás jelentőségét, valamint a társadalmi szerepvállalás felelősségét. Célunk az, hogy hallgatóink meglássák a lehetőségeket, merjenek vállalkozni, képesek legyenek megszerezni, eredményesen kombinálni és fejleszteni/bővíteni erőforrásaikat, ismerjék a kockázatokat, magabiztosan tárgyaljanak partnereikkel, tudjanak mindenki számára előnyös módon együttműködni másokkal. Kiemelt figyelmet fordítunk a technikai-technológiai fejlődésben rejlő lehetőségek ismertetésére, hiszen a legversenyképesebb üzleti modellek, a nagyhatású, gyorsan fejlődő vállalkozások hatékonyságban és/vagy innovativitásban mindig túlmutatnak a jelen gyakorlatán.